Gmina Brwinów otrzymała 90 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie”. Kwota zostanie przeznaczona m.in. na zajęcia dodatkowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

 

Projekt będzie realizowany od 2 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie, w Przedszkolu Filialnym Przedszkola nr 1 w Brwinowie oraz w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie.

W ramach projektu zostaną zrealizowane wyrównawcze zajęcia dodatkowe (1018 godz.) dla 42 dzieci (w tym 12 z niepełnosprawnościami) w wieku 3, 4 i 5 lat. Zajęcia dodatkowe – grupowe oraz indywidualne – będą obejmowały trening umiejętności społecznych, muzykoterapię, terapię ruchem, arteterapię oraz terapię ręki. Zajęcia będą też prowadzone w formie terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej (SI), której celem jest usprawnienie działania systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego. Dzięki ćwiczeniom dzieci nabędą umiejętności, które pomogą im lepiej funkcjonować w grupie, oraz nauczą jak wyrażać i nazywać emocje czy wspomogą zdolność ruchową.

Wśród działań zaplanowanych w projekcie jest zakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój ruchowy dziecka m.in. maty Terrasensa, służącej do ćwiczeń sensomotorycznych i koordynacyjnych, deski do balansowania, planszy bujaczka, huśtawki nożnej, kształtek rehabilitacyjnych, trampoliny czy równoważni. Dofinansowanie zostanie również wykorzystane na szkolenia doskonalące dla nauczycieli, które będą dotyczyć m.in.: treningu umiejętności społecznych, komunikacji alternatywnej, a także współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Całkowita wartość projektu to 122.289,88 zł.