Na terenie gminy Brwinów są wykonywane prace geodezyjne związane z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej. Prace będą wykonywane na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego i potrwają do 30 listopada br.

Osnowa to zbiór znaków, które są umieszczone na powierzchni ziemi, np. w gruncie lub na budowli w trwały sposób. Wyznacza się je poprzez podanie współrzędnych geodezyjnych i wysokości. Najpierw zakłada się osnowę geodezyjną, czyli umieszcza znaki geodezyjne i wykonuje pomiar. Na tej podstawie są wyznaczane współrzędne i wysokości, czego efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów na nim położonych.

Pomiary są prowadzone na terenie powiatu pruszkowskiego m.in. na terenie gminy Brwinów i są wykonywane na zlecenie Starosty Pruszkowskiego. Będą one obejmować przegląd i inwentaryzację osnowy wysokościowej. Jednocześnie z inwentaryzacją osnowy będzie przeprowadzony wywiad terenowy, dzięki któremu będzie można ustalić miejsca stabilizacji nowych punktów osnowy oraz określić stosowny typ stabilizacji. Dla każdego nowego punktu wykonawca musi uzyskać na piśmie wstępną zgodę właściciela nieruchomości na umieszczenie znaku geodezyjnego. Nowo projektowane punkty muszą znajdować się w dostępnych miejscach. W pierwszej kolejności będą osadzane na budynkach posiadających fundamenty.

Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo geodezyjno-kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.

Informacja Starosty Pruszkowskiego [PDF]