Gmina Brwinów po raz kolejny zaprasza osoby po 65 roku życia do wzięcia udziału w programie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Szczepienia odbywać się będą w lecznicy ALFA w Brwinowie: inne ośrodki zdrowia z terenu gminy nie zdecydowały się na udział w konkursie ofert. 

Osoby chętne do skorzystania z darmowych szczepień mogą już wypełniać deklarację udziału i składać ją w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, a następnie umawiać się na badanie lekarskie i szczepienie w Lecznicy Rodzinnej ALFA w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy 8. Szczepienia rozpoczną się przed sezonem wzrostu zachorowań, tzn. będą realizowane od 15 września do 30 listopada br. W 2017 roku mogą przystąpić do programu osoby, które w 2016 roku ukończyły 65 lat.

Gmina Brwinów ogłosiła 31 maja br. konkurs ofert na realizację w latach 2017–2019 programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015–2019”, zapraszając do niego potencjalnych realizatorów, czyli podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zgodnie z zasadami programu szczepienie wykonywane w gabinecie musi być poprzedzone badaniem lekarskim. Z myślą o ułatwieniu możliwości prowadzenia akcji w sołectwach, w których funkcjonują niepubliczne ośrodki zdrowia, teren gminy Brwinów został podzielony na potrzeby konkursu ofert na trzy regiony (I – Kanie i Otrębusy; II – Owczarnia, Terenia i Żółwin; III – Brwinów oraz pozostałe sołectwa niewymienione w regionie I i II). Okazało się jednak, że poza NZOZ Lecznica Rodzinna ALFA z Brwinowa, żaden inny ośrodek zdrowia nie jest zainteresowany udziałem w programie.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego, która stanowi jedną z najczęstszych przyczyn umieralności ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO), co roku na grypę zapada 5–10% całkowitej liczby ludności na świecie. Dane WHO wskazują również, że z powodu grypy rocznie na świecie umiera od 500 tys. do 1 mln ogólnej populacji. Grypa jest szczególnie groźna dla osób w podeszłym wieku oraz niezależnie od wieku – dla osób z przewlekłymi schorzeniami takimi jak: niewydolność układu krążenia, przewlekła choroba płuc, przewlekła niewydolność nerek czy cukrzyca. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz ograniczenie pojawiania się powikłań odgrypowych. Praktyka dowodzi, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania tej chorobie oraz jej powikłaniom jest regularne szczepienie.

Program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie finansowany jest w budżetu gminy Brwinów. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Kadr i Organizacji Urzędu Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 23.

Deklaracja - PDF