W środę 2 sierpnia 2017 r. został przeprowadzony audyt w związku z udziałem Gminy Brwinów w programie Przyjazna Polska.

Audytorka Paulina Bednarz spędziła w gminie Brwinów cały dzień, rozmawiając z przedstawicielami urzędu na czele z zastępcą burmistrza Sławomirem Walendowskim. Weryfikowała, czy gmina stwarza dobre warunki do zamieszkiwania i osiedlania się. Odwiedziła wyremontowany w 2015 r. dworek Zagroda oraz zakupiony pałac w parku, który zostanie przeznaczony na centrum kultury, a także nowoczesną halę pasywną wybudowaną przy szkole podstawowej nr 1.

Audyt jest uzupełnieniem ankiet, które gmina wypełniła, przystępując do programu Przyjazna Polska. Pytania dotyczyły m.in. zagadnień związanych z inwestycjami, z których korzystają mieszkańcy, poprawy jakości infrastruktury technicznej, stworzenia dobrych warunków dla rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniających plany zagospodarowania przestrzennego, a także spraw społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wyniki audytu ogłoszone zostaną pod koniec roku po weryfikacji informacji zebranych na dwóch etapach programu.