Rozpoczęły się już prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Leśnej.

 

Gmina Brwinów wykonała w ubiegłym roku chodnik w ulicy Nadarzyńskiej o długości ponad 600 m, na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej. W tym roku dokładany jest kolejny kawałek. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m z kostki betonowej bezfazowej, budowę chodnika o szerokości 2 m z kostki betonowej, budowę odwodnienia (w miejscu likwidowanego rowu przydrożnego), remont zjazdów, remont odcinków istniejących rowów przydrożnych. Koszt budowy wynosi 394 313,40 zł, a prace mają się zakończyć do 5 października 2017 r. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pacholczyk”.