Po ostatnich burzach i nawałnicach strażacy musieli wykazać się swoimi umiejętnościami. Wcześniej mieli okazję do sprawdzenia swojej gotowości bojowej podczas inspekcji i zawodów strażackich.

Relację nadesłał Krzysztof Newen, komendant gminny OSP:

12 i 13 czerwca 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie przeprowadziła w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brwinów wiosenne inspekcje gotowości operacyjnej. Inspekcja gotowości operacyjnej to bardzo ważny sposób sprawdzenia zdolności podmiotu będącego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia jego przygotowania do działań ratowniczych. Typowe kontrole są zapowiadane ze znacznym wyprzedzeniem. Inspekcja jest pod tym względem specyficzna – bo niezapowiedziana. Elementy podlegające inspekcji obejmowały: alarmowanie, gotowość ratowników, gotowość pojazdu, gotowość działania urządzeń i systemów łączności, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych i obsługi sprzętu. Przeprowadzone zostały również praktyczne ćwiczenia ratownicze w celu sprawdzenia poziomu przygotowania ratowników i dowódców oraz pojazdów i sprzętu ratowniczego do realizowania działań ratowniczych w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur ratowniczych ujętych w planach ratowniczych. Wszystkie nasze cztery jednostki OSP otrzymały oceny bardzo dobre. Gratulacje dla druhów.

24 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim w Pruszkowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pruszkowskiego. Zawody są przede wszystkim ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków i będącego w ich posiadaniu podstawowego sprzętu. Są także znakomitą popularyzacją strażackiego ruchu w poszczególnych miejscowościach. W życie strażackie wnoszą ożywienie i mobilizują do jak najlepszego przygotowania się do zawodów, które  obserwowali dość licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie st. bryg. Dariusz Drzewiecki, a przewodniczącym składu sędziowskiego był mł. bryg. Grzegorz Łach. Udział w zawodach wzięło 11 drużyn męskich, 3 żeńskie drużyny pożarnicze i 1 męska drużyna pożarnicza weteranów, reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu.

Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach:

  • Ćwiczenia bojowe
  • Sztafeta pożarnicza 7 × 50 m z przeszkodami

Klasyfikacja generalna jednostek z gminy Brwinów:

Drużyny męskie:

  1. OSP Brwinów  4 miejsce
  2. OSP Żółwin 5 miejsce
  3. OSP Biskupice 7 miejsce
  4. OSP Moszna 11 miejsce     

Drużyny żeńskie:

OSP Biskupice      2 miejsce

 

Drużyny weteranów (wiek powyżej 40 lat):

OSP Biskupice        1 miejsce   

 

W 2017 r. roku jednostki OSP z terenu gminy Brwinów brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (stan na dzień 20 czerwca 2017):

OSP Brwinów: pożary 28 razy, miejscowe zagrożenia 42 razy, alarmy fałszywe 4 razy

OSP Biskupice: pożary 6 razy, miejscowe zagrożenia 6 razy, alarmy fałszywe 2 razy

OSP Moszna: pożary 7 razy, miejscowe zagrożenia 5 razy, alarmy fałszywe 0

OSP Żółwin: pożary 16 razy, miejscowe zagrożenia, 15 razy, alarmy fałszywe 1 raz.   

Fot. Iwona Grabek