Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowana zostanie renowacja pomnika – ściany śmierci w parku miejskim w Brwinowie.

W ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” gmina Brwinów otrzyma 11.035,00 zł z przeznaczeniem na remont pomnika „Ściana śmierci”. Ceglany monument z tablicą „Miejsce uświęcone krwią ofiar terroru okupanta 1939–1945” stoi nieco na uboczu, choć prowadzi do niej zadbana alejka obsadzona zielenią, a mieszkańcy pamiętają o nim zwłaszcza w czasie Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Wówczas palą się przy nim znicze. Pomnik został odsłonięty w 1969 r. przy okazji obchodów rocznicy bitwy pod Brwinowem upamiętnia tragiczne karty z historii Brwinowa – w pobliskiej willi Tobolków stacjonowała niemiecka policja, a przetrzymywani tam więźniowie byli katowani i mordowani. Po wojnie ich ciała zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Brwinowie.

Dzisiaj pomnik „Ściana śmierci” jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. W ramach zaplanowanych prac, istniejący mur zostanie rozebrany do poziomu fundamentu i wymurowany od nowa w nieco zmienionej formie - uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tablicę z tworzywa sztucznego zastąpi napis z kutego żelaza, dodatkowo zostanie wykonana niecka na znicze oraz maszt flagowy. Wokół tylnej ściany pomnika zostanie uformowany nasyp, a całość zwieńczy półmetrowe godło.