Sanepid przeprowadził kontrolę na placach zabaw zarządzanych przez gminę Brwinów. Ich stan jest bez zastrzeżeń.

Sanepid skontrolował wszystkie gminne place zabaw: w Brwinowie (przy ul. Grodziskiej, w parku miejskim oraz przy ul. Sochaczewskiej), w Koszajcu, Mosznie, Domaniewie, Parzniewie, Żółwinie oraz Owczarni (przy ul. Małej oraz Żółwińskiej), Kaniach (przy ul. Wiosennej oraz Wrzosowej) i Otrębusach (przy ul. Wiejskiej). Zwrócono uwagę na kompletność i bezpieczeństwo zarówno urządzeń znajdujących się na placach zabaw jak też ogrodzenia placów, opróżnianie koszy, czystość nawierzchni i wymianę piasku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola objęła też prawidłowość oznakowania placów, zużycie części ruchomych zabawek, stan łańcuchów, krawędzi itp. Na żadnym z trzynastu placów nie stwierdzono nieprawidłowości.

O place zabaw dbają na co dzień pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Place są sprzątane dwa razy w tygodniu, a raz do roku przechodzą gruntowny przegląd zlecany firmie zewnętrznej. Drobne naprawy są wykonywane na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy Brwinów. W maju – przed rozpoczęciem sezonu – został wymieniony piasek. Czerwcowa kontrola potwierdziła dobre przygotowanie placów zabaw przed wakacjami.