drogiGmina Brwinów sukcesywnie poprawia stan dróg gminnych. W najbliższym czasie zostanie wyremontowanych kolejnych szesnaście ulic w Brwinowie, Falęcinie, Kaniach, Milęcinie i Otrębusach.


Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na naprawę kolejnych 19,5 tys. m² ulic w technologii odtworzenia nawierzchni drogi destruktem i podwójnego utrwalenia powierzchniowego grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia betonowego. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: korytowanie, podsypkę piaskową, podbudowę, nawierzchnię z destruktu, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną przy użyciu grysu kamiennego (dwukrotne utrwalenie), regulację elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu ulepszonej nawierzchni. Wykonawcy mogą składać oferty do 20 czerwca 2017 r.
Ulice przeznaczone do remontu:
W Brwinowie: Batorego, Klonowa (od Kampinoskiej do Chopina), Miodowa (od Pszczelińskiej do końca nr 23), Nowoprojektowana, Partyzantów (od Otrębuskiej do końca nr 12A).
W Falęcinie: dz. 101/2 (od drogi powiatowej do nr 22).
W Kaniach: Zdrojowa (od Topolowej do Chopina), Wiosenna (od Piłsudskiego do nr 35), Jaśminowa (od ronda do Wrzosowej), Wrzosowa (od Jaśminowej do Azaliowej), Maciejkowa.
W Milęcinie: dz. 52/1 i 52/3,
W Otrębusach: Wiosenna (od Nadarzyńskiej do Franciszkańskiej), Łąkowa (do przepompowni)
W Żółwinie: Łąkowa (od nr 34 do nr 42), Zachodnia (od Nadarzyńskiej do nr 4).