Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zaprasza 1 i 2 lipca 2017 r. na rajd rowerowy im. dh Ignacego Kozielewskiego. Trasa wiedzie przez tereny związane z życiorysem tego działacza harcerskiego i ostatniego prezesa przedwojennego Sokoła w Brwinowie.

Rok 2017 obchodzony jest w gminie Brwinów jako Rok Ignacego Kozielewskiego. Jest to okazja do przypomnienia postaci autora hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze...” i poznania jego życiorysu. Ignacy Kozielewski urodził się w 1882 r., a zmarł w 1964 r. Przez niemal 20 lat był mieszkańcem Brwinowa. Działał w organizacjach społecznych, publikował książki i artykuły na temat historii oraz harcerstwa, którego był współzałożycielem. Wydał też tomik poezji „Tchnienie przyrody”. Kozielewski związany był z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” – przed wojną był prezesem gniazda w Brwinowie.

Podczas dwudniowego rajdu rowerzyści pokonają łącznie ok. 130 km. Uczestnicy i rowery będą bezpłatnie przewiezieni na miejsce startu w Starzenicach, rodzinnej miejscowości Ignacego Kozielewskiego, a na koniec, po odwiedzeniu jego grobu na cmentarzu św. Rocha, zostaną zabrani z Częstochowy do Brwinowa. Nocleg planowany jest w okolicy Krzepic, gdzie Kozielewski pracował po II wojnie światowej jako nauczyciel. Autokar i samochód bagażowy będą służyć jako wsparcie logistyczne. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe tylko pod warunkiem obecności dorosłych opiekunów.

Zgłoszenia przyjmuje kierownik sekcji turystyki rowerowej TG „Sokół” dh Mirosław Błądziński pod nr. tel. 604607841.

Rajd jest współfinansowany ze środków gminy Brwinów w ramach wspierania działalności pożytku publicznego.