Trwają prace nad Studium Wykonalności dla projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Wykonawca dokumentacji zaprasza na spotkanie 8 czerwca w sali OSP w Brwinowie. Konsultacje potrwają do 21 czerwca 2017 r.

 

Przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych polegających na wymianie nawierzchni istniejącego toru oraz dobudowę drugiego od przystanku Podkowa Leśna Główna do przystanku Grodzisk Mazowiecki Radońska. W ramach prac wykonana zostanie m.in. przebudowa peronów na wszystkich przystankach osobowych, dobudowa peronów dla potrzeb drugiego toru, dojścia do peronów dostosowane dla niepełnosprawnych, wyposażenie peronów w elementy małej architektury, wiaty, elementy systemu informacji dla podróżnych i monitoring  oraz niezbędna przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wynikająca z dobudowy drugiego toru.

Na obecnym stadium projektowym rozważane są  różne warianty inwestycyjne modernizacji infrastruktury kolejowej linii WKD. W ramach Studium Wykonalności opracowywana jest dokumentacja środowiskowa, której efektem będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach projektu Wykonawca dokumentacji prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż projektowanego do modernizacji szlaku linii kolejowej nr 47. Na spotkaniach zostaną przedstawione podstawowe informacje o przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Planowane są następujące terminy spotkań:

Brwinów  – 8 czerwca od godziny 16:00 w sali OSP Brwinów przy ul. Pszczelińskiej 3

Podkowa Leśna – 8 czerwca od godziny 18:30 w sali widowiskowej CKiIO przy ul. Świerkowej 1

Milanówek – 9 czerwca od godziny 16:00 w sali konferencyjnej UM Milanówka przy ul. Spacerowej 4

Grodzisk Mazowiecki – 9 czerwca od godziny 18:30 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury przy ul. Spółdzielczej 9

 Więcej informacji:

http://wkd.com.pl/