Gmina Brwinów zdobyła 8. miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w rankingu przygotowanym przez Gazetę Prawną „Perły Samorządu 2017”.

W tegorocznym rankingu ankiety wypełniło ponad 170 gmin – od małych, zamieszkiwanych przez kilka tysięcy osób gmin wiejskich, aż po duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Ranking „Perły Samorządu 2016” miał charakter przekrojowy. Oceniane w nim były m.in.  sposób pozyskiwania środków zewnętrznych na dalszy rozwój, zadania realizowane przez gminę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, inwestycje w infrastrukturę drogową, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz działania mające na celu aktywizację mieszkańców. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

W tegorocznym rankingu były oceniane pozytywne zmiany, jakie zaszły w samorządach w ubiegłym roku. Gmina Brwinów przeznacza rocznie na inwestycje ponad 20 mln zł. 2016 rok w gminie Brwinów był rekordowy, jeżeli chodzi o prace drogowe – został dokończony ciąg ulic Zamkowa-Lilpopa, przebudowano ul. Borkową i Konopnickiej oraz rozpoczęto przebudowę ciągu Żwirowa–Mickiewicza. a w technologii destruktu asfaltowego wykonano nawierzchnię aż 44 dróg m.in. w Brwinowie, Czubinie, Kaniach, Milęcinie, Parzniewie i Żółwinie. W ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych. Została też zakończona rewitalizacja zabytkowego dworku Zagroda i zaczęto budowę nowoczesnej hali sportowej w technologii pasywnej przy ZS nr 1 w Brwinowie.

Gmina Brwinów sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców, a na lata 2017-2018 planowane są kolejne duże inwestycje, m.in. budowa obwodnicy wsi Moszna, rewitalizacja zabytkowego pałacu w parku kupionego od SGGW i przeznaczenie go na centrum kultury, budowa przedszkola w Otrębusach, budowa świetlicy w Domaniewie oraz budowa/przebudowa ponad 5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.