Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę kolejnych ulic: w tym roku prace prowadzone będą w ul. Myśliwskiej w Brwinowie, a w przyszłym przebudowana zostanie ul. Słoneczna na odcinku od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej.

Doraźne remonty i wyrównywanie ul. Myśliwskiej nie przynosiło długotrwałych efektów. Na drodze szybko pojawiały się wyboje. Gmina Brwinów już od kilku lat planowała podjęcie inwestycji w tym rejonie. Przebudowa ulic, domykających ciąg komunikacyjny w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, kortów tenisowych oraz dworku Zagroda, została podzielona na etapy. W tym roku przebudowana zostanie ul. Myśliwska, na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej, natomiast ostateczny termin wykonania umowy upłynie 31 lipca 2018 r. Przetarg wygrała firma FAL-BRUK z Warszawy, która w swojej ofercie podała cenę 1.242.300,00 zł.

Wśród planowanych prac jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów oraz budowa skrzyżowań wyniesionych (na ul. Myśliwskiej) lub szerokich progów zwalniających (na ul. Słonecznej). Na węższym fragmencie ul. Myśliwskiej, od strony ul. Grodziskiej, zamiast chodnika zostanie zbudowane pobocze utwardzone.