W konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” gmina Brwinów otrzymała 137.287,00 zł dotacji na utworzenie Klubu Senior+ w Żółwinie. Klub będzie otwarty dla mieszkańców z terenu całej gminy.

Będzie to kolejny projekt inicjowany i realizowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie. Kwota ponad 100 tys. zł uzyskana z dotacji wraz z wkładem gminy Brwinów w wysokości 35.498 zł zostanie przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie. Druhowie są otwarci na różnego rodzaju inicjatywy służące mieszkańcom. Do tej pory część pomieszczeń strażnicy było wykorzystywanych przez dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, jednak mimo ciekawej oferty, dało się odczuć pewne ograniczenia wynikające z trudnych warunków technicznych. Sala świetlicowa, jak również przyległe do niej pomieszczenia i sanitariaty wymagały gruntownego remontu. – Projekt przygotowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej zakłada remont obiektu i wyposażenie go w sprzęty pozwalające znakomicie funkcjonować w nowej przestrzeni zarówno seniorom, jak i dzieciom – wyjaśnia Joanna Dzierzba, dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. W planach jest utworzenie zaplecza kuchennego, salki klubowej i łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Połączenie świetlicy i Klubu Seniora da możliwość integracji pokoleniowej, a przestrzeń klubowa pozostanie otwarta dla innych ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców i stowarzyszenia. Pracownicy ŚOPS mają ciekawe plany i pomysły na zorganizowanie zajęć dla seniorów, nie ograniczając się jedynie do pomieszczeń klubu, który może w przyszłości stanie się centrum aktywności seniorów z gminy Brwinów. Do Żółwina dojeżdżają autobusy brwinowskiej komunikacji miejskiej, a Klub Seniora może stać się jeszcze jednym powodem, oprócz prężnie działającego kompleksu sportowego Orlik, aby odwiedzić tę miejscowość gminy Brwinów.