Gmina Brwinów prezentowała się podczas trzech wejść antenowych. O ważnych wydarzeniach na terenie gminy i realizowanych oraz planowanych inwestycjach opowiadał burmistrz Arkadiusz Kosiński. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak poruszała tematy związane m.in. z ekologią i działalnością kulturalną na obszarach wiejskich, a nauczycielki LO im. Iwaszkiewicza w Brwinowie – Jolanta Marzec i Elżbieta Baczewska – promowały szkołę i mówiły o zbliżającym się zjeździe szkół iwaszkiewiczowskich.






część I

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


część II

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


część III

żródło: radio Bogoria 94,5 FM