Z żalem zawiadamiamy, że 29 kwietnia 2017 r. w wieku 104 lat zmarła Jadwiga Normark-Przetakiewicz, najstarsza mieszkanka gminy Brwinów.

Każdy, kto miał okazję poznać Panią Jadwigę, pamiętać będzie jej pogodne usposobienie, wysoką kulturę osobistą, otwartość i ciekawość świata. Nawet po przekroczeniu stu lat chętnie uczestniczyła w brwinowskich uroczystościach z okazji świąt narodowych i żywo interesowała się sprawami gminy. Stała się bohaterką reportażu Dariusza Koźlenki, który ukazał się w publikacji pt. „Podróże do Brwinowa”. Wcześniej wydała też własny tomik wierszy pt. „Moje poezje”, w którym znalazły się liryki, wiersze o szczęściu i nadziei oraz sporo żartobliwych strof np. o kuracjuszkach z sanatorium. Swój optymizm i pogodne nastawienie zawarła w wierszu pt. „Wiara”.
(…)
Idźmy więc po życia twardym polu
nie bójmy się chwastów, rżyska, ni kąkolu
z wiarą, że przyszłość da nam Bóg,
że przecież spotkamy się znowu, szczęśliwi i cali
i tak szlachetni i tak wielce biali.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 8 maja br. o godz. 14. w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Bliskim Pani Jadwigi składamy serdeczne wyrazy współczucia.