Radni Rady Miejskiej w Brwinowie na sesji 24 kwietnia 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia w dniu 4 czerwca 2017 r. referendum gminnego.

Za referendum głosowało 12 radnych, przeciw było 3, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a nieobecnych było pięcioro radnych.

Mieszkańcy Gminy Brwinów 4 czerwca 2017 r. odpowiedzą na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła Gminę Brwinów?

Będą możliwe dwa warianty odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać, że mieszkańcy gminy Brwinów powinni mieć możliwość wyrażenia woli w sposób bezpośredni wobec zamiaru objęcia obszaru gminy Brwinów przez m st. Warszawa i utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Ewentualne wprowadzenie proponowanych zmian ustawowych m.in. ograniczy suwerenność jednostek samorządu, którymi są gminy. Ponadto charakter gminy Brwinów jako jednej z Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów może zostać bezpowrotnie utracony.

W najbliższych dniach trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców informacja o referendum. Do 8 maja 2017 r. mogą się zgłaszać osoby chętne do pracy w Komisji Miejskiej, natomiast do 12 maja 2017 r. osoby chętne do obwodowych komisji do spraw referendum. Szczegółowe informacje i zgłoszenia dostępne są na stronie BIP. Tel kontaktowy: 22 738 26 23.

Informacje o referendum BIP [link]

Informacja Burmistrza Gminy Brwinów o referendum [PDF]