Gmina Brwinów bezpłatnie użycza mieszkańcom kompostowniki, starając się o ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych.

Osoby, które złożyły wnioski w 2016 r. i wówczas nie otrzymały kompostownika w ramach pierwszej transzy, mogą teraz odebrać kompostownik w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4A w Brwinowie (pok. 10).

Warunkiem odebrania kompostownika jest złożona prawidłowo deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacone należności za odbiór odpadów komunalnych oraz podpisanie umowy użyczenia na 5 lat. Po tym okresie kompostownik przechodzi na własność biorącego do używania. Oba rodzaje kompostowników są złożone do rozmiarów, które pozwalają na przetransportowanie ich samochodem osobowym, dlatego też prosimy o odbiór kompostownika osobiście. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dostarczenia kompostownika do mieszkańca. W celu dalszych ustaleń należy kontaktować się z Zespołem ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu 22 738 25 91 lub 22 729 63 64.