PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 7 kwietnia 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Czubina.

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

07-04-2017
Piatek

Czubin
  • od numeru 3 do 17
    Seminarium, Dom Pomocy Społecznej
01-1389 Czubin Seminarium

7.30-16