W czwartek 30 marca 2017 r. odbył się gminny konkurs dla przedszkolaków „Co wiesz o legendach polskich?”

W konkursie udział wzięły 3-osobowe drużyny z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a także przedszkoli w Brwinowie – Leśnego i Słonecznego oraz przedszkola w Otrębusach. Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów związanych z legendami polskimi, dopasowywały pokazane przedmioty do poznanych wcześniej legend, wykazywały się znajomością tytułów, tekstów oraz postaci. W jury zasiedli: Marta Choroszczańska reprezentująca Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Iwona Artowicz-Skowrońska ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 oraz Bogdan Pokojski z Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku.

Po podliczeniu punktów okazało się, ze dwie drużyny mają taką samą ilość punktów i konieczna była dogrywka. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, drugie z Leśnego Samorządowe Przedszkole nr 1 w Brwinowie (z filii przy ul. Piłsudskiego), a trzecie z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie. Dyplomy i upominki wręczył zastępca burmistrza Jerzy Wysocki. Niespodzianką dla uczestników było przedstawienie „W krainie baśni i legend”, które przygotowała grupa 0a z Zespołu Szkół nr 1, gdzie odbywał się konkurs.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gminy Brwinów, który ufundował nagrody książkowe dla dzieci.