Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zachowało na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za wodę i ścieki.


Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Brwinowie Uchwałą Nr XXXIX.343.2017 z dnia 27 lutego 2017 r., od 1 kwietnia 2017 r. nie ulegną zmianie stawki opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy Brwinów. Dotychczasowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2018 roku.

Gmina Brwinów dopłaca ze swojego budżetu do wody dostarczanej (0,27 zł/ m³) i odprowadzonych ścieków (1,50 zł/ m³) z gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych. Dzięki temu można utrzymać dotychczasowe ceny: 3,13 zł netto za m³ wody i 6,24 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków. Bez dopłat za wodę i ścieki zapłacą pozostali odbiorcy (podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa) – odpowiednio 3,40 zł netto za m³ wody i 8,19 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.