Od 27 marca 2017 r. ze względu budowę kanalizacji sanitarnej i zamknięcie ul. Władysława Łokietka w Owczarni zmieni się trasa linii autobusowej B9 Żółwin – Owczarnia – Żółwin (szkoła). Utrudnienia potrwają około trzech tygodni.

Trasa linii autobusowej B9 będzie skrócona do przystanku Owczarnia Żółwińska/Grodziska, a przystanek Owczarnia A. Jagiellonki nie będzie funkcjonował. Utrudnienia są związane z budową kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Łokietka. Prace zostaną  podzielone są na dwa etapy tj. na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiellonki, następnie od ul. Królowej Bony do ul. Królowej Jadwigi. W tym celu, zgodnie z organizacją ruchu, wyznaczone zostaną objazdy.

To kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych został zrealizowany w ulicach: Letniskowa z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), Gołębia, Leśna, Milanowiecka, Piastowska, Jagiellońska, Słoneczna (część od ul. Milanowieckiej), Mieszka I (dz. 465 – część przy ul. Milanowieckiej). Mieszkańcy tych ulic, którzy w latach 2005-2006 zawarli z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą odbierać swoje projekty w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, pok. 21, w poniedziałki w godzinach 15.00-17.30. Możliwy jest odbiór projektu w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 22 738 25 88, 22 738 25 87.

Na budowę tej sieci gmina Brwinów uzyskała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie ponad 1 mln zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego do 17 lipca 2017 r. może zostać częściowo umorzona.

Kanalizacja zostanie też wybudowana w ulicach: Żółwińska (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej), Wazów, na dz. 166/8, na dz.125/8, dz.127/8 (drogi od ul. Żółwińskiej), Mieszka I, Chrobrego, Jagiellonki,Królowej Jadwigi, Kingi, Królowej Bony oraz w drogach wewnętrznych od ul. Królowej Bony na dz. 522/25 i dz. 522/15. Termin zakończenia tych prac to październik 2017.