Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy Gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasz Sikorskiego byli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz z Gminnego Ośrodka Kultury dyrektor Anna Sobczak i Anna Zajdel.


część I

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


część II

żródło: radio Bogoria 94,5 FM