Dzięki działaniom gminy Brwinów XVIII-wieczna Kaplica Marylskich została uratowana przed zniszczeniem, a dofinansowanie pozyskane na renowację pałacu w Parku Miejskim pozwoli na jego remont i przeznaczenie na cele kulturalne.

Kaplica Marylskich znajdująca się na brwinowskim cmentarzu parafialnym jest najstarszym i najcenniejszym obiektem w Brwinowie. Została zbudowana najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX wieku w Książenicach. W II połowie XIX wieku została przeniesiona na teren cmentarza parafialnego w Brwinowie jako kaplica grobowa rodziny Marylskich. Budynek w niezmienionej formie przetrwał do czasów współczesnych i nadal pełni rolę mauzoleum rodziny Marylskich. Gmina Brwinów przyznała parafii św. Floriana ponad 133 tys. dotacji i tak od 2015 r. wykonano interwencyjne prace konserwatorskie, dzięki którym została zahamowana postępująca degradacja obiektu. Udało się m.in. wykonać wentylację budynku i opaskę żwirowo-kamienną wokół kaplicy, a także zabezpieczyć budynek przed grzybami, pleśnią i owadami. W następnym etapie wykonano konserwację ścian, rekonstrukcję podłogi, suszenie i izolację frontu kaplicy po jego odkopaniu. W akcję ratowania obiektu zaangażowało się także brwinowskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które od początku współpracowało z gminą i konserwatorem zabytków.

Pałac w parku w Brwinowie znalazł się wśród projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Niemal rok trwało oczekiwanie na wyniki naboru. O dotację na renowację zabytków starało się kilkudziesięciu wnioskodawców z całego Mazowsza. Wniosek gminy Brwinów został wysoko oceniony, zdobywając ponad 78% możliwych punktów i dzięki temu gmina Brwinów otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.499.562,05 zł. Zabytkowy pałac w parku miejskim w Brwinowie zostanie przeznaczony na cele kulturalne. Swoją nową, przestronną siedzibę i przestrzeń do rozwijania działalności znajdzie tutaj Gminny Ośrodek Kultury. Prace remontowe obejmą zarówno wnętrze, jak i budynek z zewnątrz. Ponad 100-letni pałac zostanie jednak nieco zmieniony, tak aby obiekt był dostępny dla niepełnosprawnych. Konserwator zabytków zgodził się na wykonanie szybu windowego i montaż dźwigu. Renowacja pałacu ma zostać zrealizowana w latach 2017–2018. Będziemy informować o kolejnych etapach działań. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim.