W 2017 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła już dwie uchwały o nadaniu nazwy drogom wewnętrznym.

Zwykle z inicjatywą i propozycją nadania nazwy drodze występują sami mieszkańcy lub właściciele działek położonych przy drodze. Tak też było w przypadku Falęcina, gdzie działka nr 130/8 stanowi drogę prowadzącą od drogi gminnej do kolejnych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Będzie ona nosić nazwę ulica Rumiankowa.

Nową nazwę otrzymała też droga wewnętrzna w Żółwinie, odchodząca od ul. Południowej (pomiędzy ul. Cedrową i Wschodnią). Znajduje się przy niej kilkanaście działek. Współwłaściciele działki drogowej
nr 453/6 zaproponowali nazwę ulica Polnej Róży.