Temat zanieczyszczenia powietrza powracał wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy: niepokojące było utrzymujące się przez kolejne dni znaczne przekroczenie norm zawartości pyłów w powietrzu. Gmina Brwinów przyjęła w 2016 r. program, który umożliwia osobom w trudnej sytuacji materialnej zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne i ekonomiczne, a firma Orte Polska Sp. z o.o. zaoferowała dla nich nieodpłatne przekazanie i montaż 10 palników na pellet.

Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi z gospodarstw domowych. Osoby w trudnej sytuacji materialnej często szukają oszczędności, wybierając jako opał najtańsze paliwo: węgiel niskiej jakości lub też różnego rodzaju odpadki – chociaż to drugie rozwiązanie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Powstaje w ten sposób szkodliwy dym, zawierający wiele pyłów, rakotwórcze dioksyny i inne szkodliwe substancje.


Zmiana sposobu ogrzewania np. z węgla na gaz nie zawsze jest łatwa i możliwa do przeprowadzenia. Jednym z rozwiązań w takiej sytuacji jest przystosowanie istniejącego pieca węglowego do użytkowania pelletu drzewnego. Ten rodzaj opału ma postać drobnych brykietów dostarczanych w workach, a po jego spaleniu pozostaje niewiele popiołu, który w dodatku można zużyć jako nawóz w ogrodzie. Ponieważ ogrzewanie domu pelletem ma wiele zalet w porównaniu z użytkowaniem pieca węglowego, dlatego też gmina Brwinów zdecydowała o uwzględnieniu tego rozwiązania w programie osłonowym, określonym szczegółowo w uchwale nr XXXII.283.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. Do włączenia się do programu gmina Brwinów zaprosiła przedsiębiorców, którzy chcieli przekazać palniki na pellet wraz z montażem w domach wybranych osób. Firma Orte Polska Sp. z o.o., zajmująca się dystrybucją i sprzedażą pelletu drzewnego, brykietu i drewna kominkowego oraz nowoczesnych urządzeń grzewczych na pellet, zaoferowała gminie Brwinów 10 palników na pellet wraz z zasobnikiem oraz usługą montażu i rozruchu pieca. Osoby do których trafią palniki zostały wytypowane przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie. – Dziękujemy firmie Orte za inicjatywę i udział w programie, który propaguje ekologiczne rozwiązania – mówi zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.


Pellet jest to ekologiczne biopaliwo (powstaje z drewna), całkowicie nieszkodliwe dla środowiska dzięki zerowej emisji dwutlenku węgla – jego ilość, emitowana do atmosfery podczas spalania biomasy, jest równa ilości CO2 pochłanianego przez rośliny podczas ich wzrostu. Urządzenia na pellet mają nie tylko niską emisję gazów, ale także wysoką sprawność, a ze względu na niskie koszty, ogrzewanie nim jest nie tylko ekologiczne, ale również tanie. Ogrzewanie budynków za jego pomocą jest też łatwe, podobnie jak w przypadku bezobsługowych kotłów olejowych. Automatyczny podajnik zapewnia podtrzymywanie w piecu określonej temperatury. Wymiana kotła (lub samego palnika) nie wymaga zmiany już istniejącej instalacji, a co najważniejsze koszt inwestycji w kocioł zwraca się w kilka sezonów, a w przypadku nagrzewnicy powietrza nawet w jeden sezon.