Gmina Brwinów uczestniczy w Porozumieniu Gmin, które stale współpracuje w kwestiach związanych z ustaleniem przebiegu linii 400 kV na terenie województwa mazowieckiego.

Członkowie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego zwrócili się do Prezesa Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE – Eryka Kłossowskiego oraz Prezesa PSE Inwestycje S.A. – Andrzeja Kaczmarka z pisemną prośbą, by spółka PSE jako inwestor złożyła wniosek o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Wyrys załączony do wskazanego Planu stał się, wobec aktualnych działań i informacji przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE, nieaktualny, zatem nie powinien być elementem oficjalnej dokumentacji zagospodarowania przestrzennego. Priorytetem powinno być bowiem uporządkowanie istniejącej dokumentacji i nietworzenie nieścisłości w porządku prawnym, które mogłyby w przyszłości wpływać na nieprawidłowe wykonanie inwestycji lokalnych.

Członkowie Porozumienia Gmin zwrócili się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskami o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV. Zaapelowali też do Marszałka o spotkanie i powołanie Grupy Konsultacyjnej z udziałem przedstawicieli Samorządów, która w przyszłości będzie mogła wypracować propozycję innego korytarza linii 400 kV.

Ważna jest deklaracja, że Porozumienie Gmin będzie na bieżąco informowane w zakresie optymalnego przebiegu linii, a celem Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE jest zagwarantowanie partnerom społecznym najwyższej jakości realizacji całego procesu inwestycji – zarówno na etapie dialogu z władzami samorządowymi i właścicielami nieruchomości, jak i podczas samej budowy. Dotyczy to także ograniczenia ryzyka i szkodliwości linii 400 kV dla mieszkańców, jak również włączenia społeczności lokalnej w dialog dotyczący budowy planowanej inwestycji.