W tym roku w całej Polsce upłynie termin ważności 5 mln dowodów osobistych. W tej grupie jest część osób z gminy Brwinów. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi do 30 dni.

 

Wniosek o dowód można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich (ul. Grodziska 12, pok. 3) lub na stronie internetowej urzędu. Można go też wypełnić za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP. Wniosek należy złożyć 30 dni przed upływem ważności poprzedniego i dołączyć aktualne zdjęcie od fotografa. Wydanie dowodu jest bezpłatne.

Wniosek na stronie internetowej gminy: http://brwinow.bipst.pl/index.php?grupa=42555

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl. Po zalogowaniu przy pomocy Profilu Zaufanego (eGO) wypełnić wniosek, załączyć do niego zdjęcie, po czym podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego (eGO) i wysłać elektronicznie do urzędu.

Jeśli nie mamy jeszcze Profilu Zaufanego (eGO), możemy go w prosty i szybki sposób założyć, a potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie możliwość taką oferują swoim klientom banki PKO BP, ING oraz Millennium. W najbliższym czasie mają dołączyć kolejne. Po odbiór gotowego dowodu trzeba udać się do urzędu osobiście.