W połowie marca przypadają terminy płacenia I raty podatku od nieruchomości, kwartalnej opłaty na wywóz śmieci oraz rocznej za posiadanie psa.

Trwa rozsyłanie decyzji podatkowych, które w tym roku nie są roznoszone przez pracowników urzędu, ale rozsyłane pocztą. Termin płatności pierwszej raty mija 15 marca. Osoby, które otrzymają decyzję z opóźnieniem, będą mieć  na zapłatę 14 dni od dnia jej dostarczenia. Stawki podatku dla osób fizycznych nie zmieniły się, a w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą zostały obniżone.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają harmonogramy płatności z wyliczeniem indywidualnych opłat zgodnie ze złożonymi deklaracjami na odbiór odpadów. Terminy opłat to: do 15 marca (za I kwartał danego roku), do 15 czerwca (za II kwartał), do 15 września (za III kwartał) oraz do 15 grudnia (za IV kwartał). Gmina Brwinów ma jedną z najniższych stawek w regionie: 9,40 zł/os./miesiąc za odpady segregowane oraz 18,80 zł/os./miesiąc za odpady niesegregowane.

Opłatę za podatek oraz za odbiór odpadów można uiszczać m.in. w kasie urzędu lub na indywidualne konta podane na decyzjach wystawionych przez urząd.

Mieszkańcy Gminy Brwinów posiadający psa zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej – 50 zł za psa niezaczipowanego oraz 30 zł za psa, który czip posiada. Płaci się tylko za jednego psa, niezależnie od liczby posiadanych czworonogów. Z opłaty zwolnione są osoby w wieku powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, podatnicy podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne. Opłatę można uiścić w kasie urzędu, na konto urzędu lub u wybranych inkasentów w sołectwach.