Marszałek województwa mazowieckiego wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, który obejmuje także wyrys przebiegu linii 400 kV.

Gminy z województwa mazowieckiego nadal współpracują w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Burmistrz Arkadiusz Kosiński bierze udział w posiedzeniach porozumienia gmin. Na początku roku włodarze spotkali się z przedstawicielami stowarzyszeń wspierających działania społeczne w zakresie optymalnego przebiegu linii 400 kV. Omówiono podejmowane dotychczas przez strony działania, jak również obecnie realizowane przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury energetycznej w Polsce. Samorządy i stowarzyszenia chcą nadal współpracować w przedmiocie nadzoru i koordynacji przedsięwzięć, które zapewnią mieszkańcom optymalny przebieg linii oraz udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowania przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

W związku z obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – dotyczy to także uwzględnionego w planie wyrysu przebiegu linii 400 kV – każdy obywatel może złożyć wniosek, który dotyczy tej kwestii. Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie  do 31 lipca 2017 r.