Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zainteresowane rozwojem istniejącej firmy na szkolenie, które odbędzie się 28 lutego o godz. 17.00 w sali OSP w Brwinowie. Tematem będzie pozyskiwanie dotacji.

W spotkaniu mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Brwinów, Podkowy Leśnej i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub chcą rozszerzyć istniejącą firmę. Na spotkaniu zostaną omówione m.in. podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje oraz tryb wyboru projektów do dofinansowania. Zostanie przedstawiony sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu, a także będą wyjaśnione podstawowe zobowiązania umowne.

Spotkanie jest związane z planowanym przez LGD Zielone Sąsiedztwo naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W dniach 1-14 marca br. zostaną uruchomione pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

  • Podejmowanie działalności gospodarczej - dla osób planujących założenie własnej firmy przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł (kwota naboru: 1 050 000,00zł; 21 premii na zakładanie działalności gospodarczej po 50 000 zł);
  • Rozwój działalności gospodarczej – środki na rozwój istniejących małych, lokalnych biznesów (kwota naboru 200 000 zł).

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

Wnioski należy składać od 1 marca do 14 marca 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna        

Formularze wniosków dostępne  na stronie internetowej:

Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazowia.pl

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

oraz stronie LGD „Zielone Sąsiedztwo” www.zielonesasiedztwo.pl/2017/01/11/wnioski-i-instrukcje/

 

Szczegółowe zasady i kryteria naboru wniosków:

Podejmowanie działalności gospodarczej (pdf)

Rozwój działalności gospodarczej (pdf)