Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie