Gmina Brwinów rozwija się dynamicznie nie tylko pod względem prowadzonych inwestycji, lecz także zwiększającej się liczby mieszkańców.

Z roku na rok w gminie Brwinów przybywa osób zameldowanych. Pod koniec grudnia 2016 r. było zameldowanych 24 348 osób, z czego 12 551 na obszarze miejskim, a 11 797 na obszarze wiejskim (stan na 31.12.2016). Dla porównania w 2015 roku osób zameldowanych były 24 143, a w 2014 r. – 23 842 osoby. Wśród osób zameldowanych na terenie gminy jest 188 cudzoziemców (stan na dzień 18.01.2017). Najwięcej jest obywateli Ukrainy (92 osoby), Białorusi (17 osób) i Armenii (12 osób). Gminę Brwinów zamieszkują też m.in. obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki (4 osoby), Argentyny (2 osoby) oraz Meksyku (1 osoba).


Wśród osób zameldowanych przeważają kobiety – jest ich 12 738 (stan na 31.12.2016). Ponad 55% kobiet jest w wieku produkcyjnym (18-59 lat), kobiet w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) jest ponad 25%, a kobiet w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) - ponad 19%. Mężczyzn jest 11 610, z czego ponad 63% znajduje się w wieku produkcyjnym, ponad 13% - w wieku poprodukcyjnym, a ponad 13% - w wieku poprodukcyjnym.


W 2016 r. w gminie Brwinów urodziło się i zostało zameldowanych 295 dzieci – 144 dziewczynek i 151 chłopców (stan na 31.12.2016). Najchętniej wybieranymi imionami dzieci zameldowanych na terenie gminy były wśród dziewczynek: Natalia, Lena i Maja, a wśród chłopców Jan, Franciszek i Aleksander. A w 2015 roku wśród dziewczynek najpopularniejsze było imię Zofia i Zuzanna, a wśród chłopców Jan i Mikołaj. W 2016 r. zmarły 244 osoby. Zatem przyrost naturalny w gminie Brwinów jest dodatni.