Gmina Brwinów współpracuje z policją w celu poprawy bezpieczeństwa m.in. poprzez współfinansowanie zakupu samochodów, które służą brwinowskim policjantom, oraz wspólne patrole Straży Miejskiej i policji.

Gmina Brwinów zawarła porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie dotyczące współpracy w zakresie służb ponadnormatywnych w 2017 r. Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Gmina Brwinów przekaże Komendzie Powiatowej Policji na realizację tego zadania kwotę 60 tys. zł.  Realizacja porozumienia będzie widoczna na ulicach gminy Brwinów poprzez wspólne patrole, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Godziny pracy patroli są ustalane na bieżąco według potrzeb.
– Wspólne patrole straży miejskiej i policji to bardzo dobry pomysł. Dzięki temu na ulice gminy wyjeżdża o jeden patrol więcej. Skutkuje to większą liczbą podejmowanych interwencji oraz skróceniem czasu dojazdu do miejsc zgłoszeń i zdarzeń. Współpraca z policją będzie kontynuowana nie tylko w zakresie prewencyjnych służb patrolowych, ale także podczas zabezpieczania wszelkich uroczystości, festynów i innych wydarzeń organizowanych na terenie gminy – twierdzi komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski.

Wspólne patrole straży miejskiej i policji działały także w ubiegłym roku. Dodatkowo gmina Brwinów wspiera policję finansowo przez współfinansowanie zakupu samochodów, które pełnią służbę na naszym terenie. W 2016 r. Komisariat Policji w Brwinowie otrzymał dwa nowe samochody. Na mocy porozumienia zawartego w sierpniu 2016 r. gmina Brwinów przekazała Komendantowi Stołecznemu Policji 55 tys. zł na zakup dwóch samochodów policyjnych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Brwinowie. Formalne przekazanie pojazdów odbyło się 6 grudnia 2016 r. w Komendzie Stołecznej Policji. Dwa auta marki Opel Corsa i Kia Cee`d służą brwinowskim policjantom. Koszty związane z eksploatacją pojazdów pokrywa Komendant Stołeczny Policji. Pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Brwinów. Dwa nowe radiowozy zostały zakupione z 50% dofinansowaniem z budżetu gminy Brwinów.