Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców drobiu o podjęcie środków ostrożności.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Odnotowano już pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie mazowieckim, w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat Żyrardowski). Więcej informacji na temat zasad i obowiązujących przepisów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 5, tel. 22 758 88 19.

Strony internetowe Powiatowego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii:

www.pruszkow.wetgiw.gov.pl

www.wetgiw.gov.pl

ptasiagrypa