Gmina Brwinów zajęła się oczyszczeniem terenu gminnej działki znajdującej się u zbiegu ulic Spacerowej i Owocowej w Otrębusach.

 

Firma Zakład Usługowy MARTEL s.c. przeprowadziła rozbiórkę budynku nieczynnej hydroforni oraz zbiornika betonowego wraz z infrastrukturą podziemną. Termin wykonania umowy został wyznaczony na 30 czerwca 2017 r., ale prace zostały wykonane bardzo sprawnie i umowa zostanie zrealizowana wcześniej. Koszt prac to 59 347,50 zł brutto. Działka o powierzchni 825 m kw. jest własnością gminy Brwinów. Do niedawna był to teren użytkowany przez Spółkę Wodną Otrębusy, która niegdyś zaopatrywała w wodę mieszkańców części Kań i Otrębus.

 

Obecnie jest jeszcze za wcześnie, by dyskutować o konkretnych propozycjach zagospodarowania tego terenu. Gmina Brwinów chce go przede wszystkim uporządkować, a dalsze działania – które mogłyby zostać podjęte np. w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok – mogą być realizowane w dalszej perspektywie czasowej.