Strażacy OSP Biskupice zaczęli rok z nowym kalendarzem. Na zdjęciach znalazły się druhny żeńskiej drużyny pożarniczej.

„Ogień i woda” – pod takim hasłem OSP Biskupice i Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęły współpracę przy wydaniu kalendarza na 2017 rok, dostrzegając, że mają ze sobą wiele wspólnego. Nie chodzi jedynie o wykorzystywanie wody do gaszenia pożarów. Zarówno straż pożarna, jak też przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne mają podobną misję: służbę mieszkańcom gminy. Ogień to niszczący żywioł, z którym zmagają się druhny i druhowie OSP oraz woda – wydobywana z głębi ziemi, uzdatniana i dostarczana do sieci wodociągowej, zaopatrującej hydranty przeciwpożarowe. Z inicjatywą wydania kalendarza promującego działalność ochotniczej straży pożarnej wystąpiła żeńska drużyna pożarnicza OSP Biskupice, której druhny znalazły się na zdjęciach.

 

- Nasza żeńska drużyna jest w równym stopniu wyszkolona jak męska cześć naszej jednostki. Dziewczyny uczestniczą w działaniach ratowniczych, stanowiąc pełnowartościowych partnerów dla zawodowych strażaków. Z dużymi sukcesami biorą również udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Aktywnie uczestniczą w gminnych, kościelnych i wiejskich świętach i uroczystościach. Często biorą udział w  zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez takich jak: rajdy rowerowe, dni sportu czy Dzień Dziecka w okolicznych miejscowościach – podkreślają druhny z Biskupic.

Jak mówią strażacy z OSP Biskupice misją Ochotniczej Straży Pożarnej jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęskami żywiołowymi czy zagrożeniami ekologicznymi, organizowanie szkoleń, ćwiczeń o tematyce przeciwpożarowej, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej w gronie strażaków jak i wśród sympatyków OSP, krzewienie kultury fizycznej i sportu, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, branie udziału w różnorodnych pracach społecznych na rzecz miejscowości oraz organizacji będących jej sprzymierzeńcami.