PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 17 stycznia 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Otrębus i Domaniewka

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

17-01-2017

Wtorek


Otrębusy, ulice:
Przejazdowa od 1 do 7,
Poziomki 3, 3A i 12

01-1394 Otrębusy Podleśna

7.30-8.30
15.30-16.30

17-01-2017

Wtorek

Otrębusy, ulice:

Podleśna od nr 9 do 47,
Różana od nr 9 i 14 do nr 29 i 30,
Czeremchy, Jeżynowa, Poziomki,
Wiejska, Krótka, Warszawska,

Przejazdowa, Krecia,

Łosia, Borówki,

Tarniny, Jesionowa,
Świerkowa 1, 3,
Orzechowa,

Lipowa

01-0988 Otrębusy Różana 01-1650 Otrębusy Poziomkowa 01-0015 Karolin 01A0316 Mazowsze 01-0475 Otrębusy 3 01A0204 Otrębusy Piekarnia–Cukiernia Kalińska

8-11

17-01-2017

Wtorek
Domaniewek Pierwszy
ulica Południowa
od nr 43 do 59 i od nr 13 do 41
01-0833 Domaniewek obwody 2 i 3       8-15