Państwo Wiesława i Ryszard Mazurkowie otrzymali z rąk burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego medale przyznawane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

Państwo Mazurkowie mogą pochwalić się ponad 50-letnim stażem małżeńskim – pobrali się 23 grudnia 1965 roku w Żyrardowie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył parze gratulacje i życzenia zdrowia, szczęścia oraz dalszej wytrwałości.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały ustanowione w 1960 r. i są nadawane osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.