Gmina Brwinów wykorzystała dodatkową szansę na pozyskanie dotacji. Udało się zrefundować koszty inwestycji przeprowadzonej w parku miejskim w Brwinowie w 2013 roku. Na początku w grudnia 2016 roku gmina otrzymała na ten cel środki unijne w wysokości 812.698,43 zł.

Rewitalizacja parku miejskiego w Brwinowie w 2013 r. objęła remont głównego ciągu pieszego, budowę nowego chodnika, oświetlenia i systemu monitoringu. Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakres prac objął nową nawierzchnię alej parkowych o łącznej długość ok. 670 m, oświetlenie oraz zasilania monitoringu. Zamontowano 9 kamer, które poprawiły bezpieczeństwo na terenie parku. Cała modernizacja kosztowała około 1,2 mln zł.
W październiku 2015 r. pojawiła się szansa na wykorzystanie oszczędności środków unijnych z poprzedniej perspektywy 2007-2013 i umieszczenia projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na liście rezerwowej Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Gmina Brwinów skorzystała z tej propozycji i złożyła projekt wniosku, który został oceniony pozytywnie. W kolejnym etapie nasz projekt decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego został przeniesiony z rezerwowej na listę podstawową. Na początku października została podpisana umowa, a w grudniu na konto urzędu wpłynęły środki dotacyjne w wysokości 812 698,43 zł. Warto było wytrwale starać się o te środki. W projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano kolejny etap rewitalizacji parku.