12 grudnia 2016 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymało je siedem pań z gminnych placówek oświatowych.


Zasady awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN.  Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Awanse otrzymały:
Izabella Maciejewska-Grączewska – nauczyciel języka angielskiego w ZSO w Brwinowie
Anna Spinek – nauczyciel w samorządowym przedszkolu nr 3 w Brwinowie
Agnieszka Katarzyna Sekulska – nauczyciel języka niemieckiego w ZS w Otrębusach
Anna Pawlas – nauczyciel nauczania zintegrowanego w ZS w Otrębusach
Monika Smułka – nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Brwinowie
Monika Danuta Bartosiewicz – nauczyciel oddziału przedszkolnego w ZS nr 1 w Brwinowie
Monika Ewa Ratajczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZS nr 1 w Brwinowie