Małe i średnie przedsiębiorstwa z Warszawy i 39 sąsiadujących gmin (także z gminy Brwinów) mogą skorzystać z projektu „Grow with Greater Warsaw”. W rozwijaniu przez nie eksportu ma pomóc udział w szkoleniach, targach zagranicznych, misjach gospodarczych i wizytach studyjnych oraz pomoc ekspertów.

Eksperci z firmy doradczej PwC Polska opracowali „Diagnozę potencjału eksportowego MŚP z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji”, według której wartość eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z Warszawy i 39 okolicznych gmin wynosi 72,5 mld zł, co oznacza 71,7% wartości eksportu z całego województwa mazowieckiego. Wartość eksportu 37 zbadanych firm działających na terenie gminy Brwinów to 659 mln zł rocznie, a głównymi produktami, trafiającymi na rynki we Francji, Włoszech i Niemczech są artykuły kosmetyczne i toaletowe (ponad 87% eksportu z terenu gminy Brwinów), opakowania z metali oraz konstrukcje metalowe i ich części.

Diagnoza pokazała, że sektor MŚP oczekuje wsparcia zwłaszcza w zakresie poszukiwania oraz doboru kontrahentów na rynkach zagranicznych i uczestnictwa w spotkaniach B2B. Możliwość udziału w targach oraz konferencjach postrzegany jest przez firmy jako szansa na poszerzenie wiedzy, nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz promocję swoich towarów i usług. Innymi oczekiwanymi formami wsparcia są również szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w zakresie przygotowania strategii eksportu firmy i strategii finansowania internacjonalizacji firmy. Szczegółowy program wsparcia eksportu oraz oferta dla przedsiębiorców zostanie zaprezentowany w lutym 2017 roku. Na wsparcie liczyć mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa z pięciu podstawowych specjalności eksportowych: innowacyjne tworzywa sztuczne, maszyny przyszłości, rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika, nowoczesna moda i projektowanie oraz zrównoważone przetwórstwo spożywcze.

Działania realizowane pod nazwą „Grow with Greater Warsaw” w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Eskport – kierunki i produkty

Diagnoza eksportu