Sprawa zajścia, do którego doszło 29 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Otrębusach, wywołała wiele komentarzy internautów i trafiła do mediów.

 

Późnym wieczorem 29 listopada ojciec jednego z uczniów opublikował na stronie społecznościowej facebook.com/Brwinow bardzo dramatyczną relację dotyczącą pobicia chłopca na szkolnym korytarzu. Sygnał ten nie został pozostawiony bez odzewu. Już następnego dnia rano Urząd Gminy Brwinów zwrócił się do Zespołu Szkół w Otrębusach z prośbą o wyjaśnienia. Informacje przekazane przez dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach oraz zapisy szkolnego monitoringu pokazują nieco inny obraz całego zajścia.

– W tego typu sprawach nie możemy się dawać ponosić emocjom, bowiem bazując na niepełnych informacjach i wyciągając zbyt pochopne wnioski oraz formułując nazbyt kategoryczne oceny i stawiając bezpodstawne zarzuty, można uczynić krzywdę – tak odniósł się burmistrz Arkadiusz Kosiński do dyskusji internetowej , która się wywiązała w związku ze zdarzeniem w szkole. – Poczekajmy na wyjaśnienie sprawy przez organy do tego powołane – zaapelował.

Ponieważ nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, dlatego Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wystąpił do niego z pisemną prośbą o sprawdzenie procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Otrębusach. Wyjaśnianie sprawy trwa.

– Miałem okazję osobiście poznać w czerwcu tego roku poszkodowanego chłopca. To naprawdę fantastyczny i utalentowany chłopiec. Trzymam kciuki za jego jak najszybszy powrót do zdrowia – zakończył burmistrz Arkadiusz Kosiński swój komentarz do sprawy.