Pojawiają się już pierwsze, na razie niewielkie opady śniegu. Gmina Brwinów jest już przygotowana do zimy. W przetargu została wybrana firma, która będzie odpowiedzialna za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.

Gmina Brwinów zawarła umowę na zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, parkingów oraz ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych w sezonie 2016/2017 z Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z. o.o. z Pruszkowa. Obejmuje ona zarówno drogi gminne, jak i powiatowe. Rozmowy z powiatem pruszkowskim dotyczące przejęcia przez gminę Brwinów odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie zakończyły się sukcesem. Na takie rozwiązanie wyrazili zgodę radni na sesji Rady Miejskiej 31 sierpnia br. W zamian za przejęcie części obowiązków gmina Brwinów otrzyma od powiatu łącznie 185 400 zł.

Sprzętem do odśnieżania dysponuje również Referat Gospodarki Komunalnej, który dba o pozostałe drogi na terenie gminy.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH [pdf]

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH [pdf]

Za odśnieżanie autostrady A2 oraz dróg wojewódzkich są odpowiedzialni ich zarządcy: GDDKiA i MZDW
Drogi wojewódzkie:
701 Józefów – Ożarów Mazowiecki przez Domaniew i Domaniewek
719 Grodzisk Mazowiecki – Warszawa (obwodnica, ul. Warszawska w Kaniach i Otrębusach)
720 Błonie – Nadarzyn – droga biegnąca przez Czubin, Biskupice, Brwinów (ul. Biskupicka i Pszczelińska) oraz Otrębusy (ul. Natalińska).

O utrzymanie czystości i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji muszą zadbać właściciele domów jednorodzinnych i zarządcy nieruchomości. Przepisy te są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów (Rozdział 1, paragraf 2) uchwalonym przez radnych 3 czerwca 2016 r.