Zakończyły się prace pielęgnacyjne drzew objętych ochroną Konserwatora Zabytków rosnących na terenie parku przy dworku Zagroda w Brwinowie. 90% kosztów pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Po gruntownym remoncie zabytkowego dworku Zagroda, który zakończył się początku roku, przyszedł czas na prace porządkowe w otaczającym go parku. Pracami konserwacyjnymi i pielęgnacyjnymi objęto 77 drzew, po wcześniejszej ich inwentaryzacji i numeracji. Porządkowanie parku polegało na przycinaniu starych gałęzi, redukcji koron i bluszczu oraz porządkowaniu gruntu przy korzeniach drzew. Na wiosnę, gdy wszystko się zazieleni, będziemy mogli podziwiać park w nowej odsłonie.

 

Prace wykonał Zakład Usług Wielobranżowych z Otrębus. Umowa z wykonawcą prac została zawarta na kwotę 11.226,60 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pokryje prawie całość wydatków (10.103,00 zł).