Gmina Brwinów leży w dorzeczu Bzury, które zostało uznane za obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami. Szkolenie na temat wymogów dotyczących gospodarstw rolnych na terenie OSN odbędzie się 21 listopada 2016 r. w Biskupicach.

Unijne przepisy zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań ograniczających zanieczyszczanie rzek związkami azotu, które przenikają do środowiska wodnego na różne sposoby, np.  wymywane poprzez wody gruntowe lub opadowe, a także niesione przez wiatr. Niepokój budzi nadmierne użyźnienie wód w rzekach, gdyż obecność w nich zbyt dużych ilości azotu i fosforu ogranicza ilość tlenu i powoduje obumieranie ryb oraz innych organizmów. W Polsce zostały wyznaczone obszary narażone (OSN), na których szczególnie ważne jest umiejętne stosowanie odpowiednich dawek nawozów, we właściwym czasie i w odpowiedni sposób.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów organizuje szkolenie w Biskupicach, chce zwrócić uwagę właścicieli gospodarstw rolnych na obowiązujące wymogi. Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są m.in. do prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę). W programie 2-godzinnego szkolenia jest przewidziana m.in. prezentacja dobrych praktyk dotyczących nawożenia, a także omówienie różnych sposobów uprawy gleby oraz zapobiegania jej erozji.

Szkolenie odbędzie się w sali OSP Biskupice w poniedziałek 21 listopada o godz. 12. Więcej informacji uzyskać można w Terenowym Zespole Doradczym w Piastowie (tel. 22 729 72 54) oraz Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, tel. 22 738 25 90)