Projekt graficzny Brwinowskiej Karty Mieszkańca został wybrany przez mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu internetowym oraz poprzez ankiety.

 

Po zsumowaniu głosów oddanych w Internecie i poprzez wypełnienie ankiety zwyciężył projekt autorstwa Michała Sędkowskiego, który uzyskał 179 ważnych głosów (niemal 60% głosujących). Projekt nr 2 otrzymał łącznie 129 ważnych głosów. Trzy osoby zaznaczyły, że nie akceptują żadnej z przedstawionych propozycji.

Gmina Brwinów zamierza wprowadzić Brwinowską Kartę Mieszkańca od 1 stycznia 2017 r. Będą mogli ją otrzymać mieszkańcy gminy Brwinów, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w zeznaniu podatkowym deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest gmina Brwinów. Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać także członkowie ich rodzin w wieku do 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się – do 26 roku życia. Dzieci i młodzież ucząca się zyskają dzięki temu darmowe przejazdy gminną komunikacją autobusową. Pozostali mieszkańcy zapłacą za przejazd złotówkę. Do programu będą mogli przystąpić przedsiębiorcy, właściciele sklepów i In., oferując mieszkańcom dodatkowe upusty i rabaty. Lista korzyści z Brwinowskiej Karty Mieszkańca będzie się powiększać.