Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą uzyskać na ten cel dotację w wysokości 50 tys. zł. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapowiada nabór wniosków.

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo do końca roku planuje uruchomić pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Środki finansowe w tym naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka. Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

- Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny – wyjaśnia Adriana Skajewska z LGD Zielone Sąsiedztwo.

W związku z planowanym naborem wniosków zapraszamy na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

22 listopada 2016 r. Milanówek, Budynek C Urzędu Miasta, ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

23 listopada 2016 r. Brwinów, [uwaga: zmiana miejsca spotkania]
spotkanie odbędzie się w sali Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, godz. 17-20

24 listopada 2016 roku Podkowa Leśna, , Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

W ramach każdego ze spotkań zostaną omówione m.in.:

  1. Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.
  2. Tryb wyboru projektów do dofinansowania.
  3. Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu
  4. Podstawowe zobowiązania umowne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020