Gmina Brwinów ma bardzo duże szanse na dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Znalazła się na 21. miejscu we wstępnym rankingu.

Gmina Brwinów ubiega się o dofinansowanie w wysokości 1.360.971 zł, tj. 50% kosztów budowy w 2017 r. obwodnicy wsi Moszna. Według wstępnej listy dofinansowanie miałoby otrzymać 27 gmin. Ostateczna lista rankingowa będzie ogłoszona do 30 listopada. Do 31 grudnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Budowa obwodnicy Moszny pozwoli na wyprowadzenie samochodów ciężarowych z zabudowań tej wsi oraz z drogi Moszna-Domaniew, a także z samego Domaniewa w kierunku węzła autostrady A2.