W tym roku po raz szesnasty w Polsce i po raz czwarty w Brwinowie zostanie zorganizowana pomoc dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Do 27 października trwa rekrutacja wolontariuszy chętnych do niesienia pomocy.

Maja Bielska – koordynatorka akcji w rejonie Brwinowa i Podkowy Leśnej zachęca do zgłaszania się: Poszukiwane są osoby odpowiedzialne, z entuzjazmem do bezinteresownego pomagania i czujące potrzebę zmiany swojego najbliższego otoczenia. Nie jest istotne to czy jeszcze się uczysz, pracujesz czy już jesteś na emeryturze – Twoje zaangażowanie może mieć dla Szlachetnej Paczki ogromne znaczenie.

Wybrani wolontariusze będą odwiedzać rodziny w trudnej sytuacji materialnej i zbierać informacje na temat ich potrzeb. Zgodnie z zasadami akcji pomoc trafia do rodzin dla których pomoc może być realną szansą i impulsem do zmiany sytuacji. Następnie wolontariusze nawiązują kontakty i prowadzą współpracę z darczyńcami przygotowującymi paczki dla konkretnych rodzin.

W tym roku Brwinów i Podkowa Leśna łączą siły w ramach akcji Szlachetna Paczka. Jak zostać wolontariuszem? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl, wpisać nazwę Podkowa Leśna i Brwinów (bądź znaleźć na mapie) i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.


Więcej informacji:
https://www.szlachetnapaczka.pl/
https://www.superw.pl/
https://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaBrwinow